Main Page Sitemap

Efterløn rabat dsb


efterløn rabat dsb

Til skat, politiet, DSB, DR, kommunen eller anden myndighed, bør man starte med at få en aftale om, hvordan gælden skal tilbagebetales. Beløbet forhøjes med.750. Her har vi samlet nogle af de væsentligste og svarene. Den almindelige Flextursordning var blevet for dyr,. Via skemaet kan du se, hvilke muligheder Næstved LandFlex giver dig. Ofte stillede spørgsmål, hvis du ikke har fundet svaret på dit spørgsmål her, er du velkommen til at kontakte Movia eller Næstved Kommune.

Der kan klages over skats afgørelser. Hvis man ikke indgår en sådan aftale, eller hvis aftalen ikke overholdes, bliver fordringen sendt til inddrivelse via Gældsstyrelsen, en enhed under skat.

Har du spørgsmål til, hvorfor Næstved Kommune har besluttet at ændre reglerne, kan du ringe til Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme. Nærmere oplysninger sker ved henvendelser til Movia - tlf. Pr barn, hvis man har børn under 2 år,.230. Skat kan også foretage udlæg i skyldnerens ejendele,.eks. Fordi for mange brugte ordningen inde i Næstved. Årligt før skat for skyldnere uden forsørgerpligt og 147.689. Hvis man har forsørgerpligt. For børn mellem 2 og 7 år.210. I stedet for at nedlægge Flextur har Næstved Kommune, i samarbejde med Movia, lavet en forsøgsordning, som vi kalder Næstved LandFlex. Næstved LandFlex er tilpasset, så den kan bruges i de områder, hvor der ikke er god almindelig kollektiv trafik. For børn mellem 7 og. Der er særlige frister for bestilling af kørsel med LandFlex ved jul og nytår.

Om måneden for enlige.870., hvis skyldneren har ægtefælle eller samlever. Find ud af hvilken zone du bor i og hvordan du bestiller en tur - følg dette link: Bestilling og betaling af Næstved LandFlex.


Sitemap