Main Page Sitemap

Må lime kuponger


må lime kuponger

Vichni se vyraz zásobit, zárove se nikomu nebude chtt chodit do práce. A máme tady posledn dl vnujc se peit pohrom veho druhu, kdy jsem postupoval od tch prostorov omezench k vtm, a zde máme apokalypsu v pravém slova smyslu. Knz se vrát ke svému lidu, sdl, e heil a má ti dny na modlen, aby se po smrti dostal do nebe. A to byl konec tohoto seriálu. Existuj vpoty, kolik lid mus pet, aby svt obnovili je to 5000.

Je pirozené, e peiv se stáhli do jaktak zachovaného msta a do spoleenstv dalch lid, ale koncentrace mnoha lid na malém prostoru s omezenmi zdroji nikdy nedlá dobrotu. Neekejte, e zrovna vy budete vybrán(a) do njakého toho superkrytu ve skalnm masivu, jm jist disponuj USA a kde jsou zásoby tak na dva roky. V náboenském pojet se obvykle nkomu blc se katastrofa zjev vetn návodu, co udlat, jak pet.

Take, co nás me opravdu masivn hubit? Aspo zbvá vce jdla na ostatn, ale zase chyb a zejména pozdji budou citeln chybt jako pracovn sla k obnoven spolenosti, obsazen a obdláván pdy, z n se postupn stahuje voda, k budován novch mst atd. Imám se vrát ke svému lidu, sdl, e dlal ve dobe, te se bude ti dny modlit a pak bude mt edesát panen. Tento a dal starozákonn motivy zpracovává Zjeven svatého Jana (posledn kniha Nového zákona) vyjdj tyi apokalyptit jezdci: mor, válka, hladomor, smrt. Ne nutn vyhuben lidstva. V poátku bude pijman, protoe chápán jako doasn. V tom ppad je vtina eska na suchu, máme konen moe (kousek za Pskem). Za to se najdou tac, kte si budou chtt pilepit aspo na posledn dny svého mrzkého ivota, take vás bez zábran okradou nebo znásiln. Samozejm v prvnch mscch nejde elektina (potom jen lokáln nemáme odkud vozit ropu, take doprava leda tak na kole a povozu s komi, pro které ale nemáme rádlo a radji je semeleme do salámu pro sebe. Ale a v novém roce. V tom ppad myslm, e by apokalypsa vypukla okamit.

Boch toyota kuponger, Engelsk te butikk kuponger, Rc kosmetikk kupongeret,


Sitemap